Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 

Do postanowień niniejszego artykułu mają zastosowanie pojęcia i ich interpretacje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, dz. U. 2018 roku, poz. 1000 ze zm. („Ustawa”). Informujemy, że Administratorem danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne dla umożliwienia nam świadczenia usług jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, adres: Piękna 68, 00-672 Warszawa (dalej Administrator). Dane kontaktowe do Administratora : abi@aip.link.

Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień niniejszej Umowy. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. Jako Strona umowy i pomiot korzystający ze świadczeń nią objętych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Danych osobowych nie będziemy przechowywać dłużej niż potrzebujemy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji świadczeń wynikających z Umowy. Nie będziemy również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Strony z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w naszym imieniu (np. firmy pomagające nam w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień). Będąc Stroną Umowy posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (PUODO).

                                                                                                                                                                        

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl